ஐஸ்பழம், தேன்முறுக்கு

ஐஸ்பழம், தேன்முறுக்கு    
ஆக்கம்: பகீ | August 13, 2007, 5:00 am

நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை, பொழுதும் போகேல்ல சரி ஊரைச்சுத்துவம் எண்டு விடிய வெள்ளணவே (ஞாயிற்றுக்கிழமை எண்டா 11 மணிதான் விடிய வெள்ளன) பெடியள் (????????) எல்லாருமா வெளிக்கிட்டிட்டம். முதலில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு அனுபவம்