ஐயப்பனைக் காண வாருங்கள் - 4

ஐயப்பனைக் காண வாருங்கள் - 4    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | November 28, 2007, 2:43 pm

பந்தள நாடு. அழகான தாமரை போன்ற அமைப்பில் இருந்ததால், "பத்ம தளம்" என்ற பெயர் மருவி, பின்னர் பந்தளம் என ஆயிற்று என்று ஒரு கூற்று. பந்தளத்தை ஆண்டு வந்த மன்னன், "ராஜசேகர பாண்டியன்", மிகச் சிறந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்