ஐபோன் கார்ட்டடூனில்

ஐபோன் கார்ட்டடூனில்    
ஆக்கம்: பகீ | June 25, 2007, 4:04 pm

பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் அப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் யூன் 21 ஆம் திகதியன்றைய Washington Post நாளிதளில் கார்ட்டூனாக வெளிவந்திருக்கின்றது. நீங்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்