ஐந்தாம் ஜெயவர்மன் எழுப்பிய சிவனாலயம் Ta Keo

ஐந்தாம் ஜெயவர்மன் எழுப்பிய சிவனாலயம் Ta Keo    
ஆக்கம்: கானா பிரபா | September 2, 2008, 11:25 am

கடந்த பதிவுகளில் பெளத்த ஆலயங்களின் தரிசனங்கள் கிட்டிய உங்களுக்கு இந்த முறை நான் தருவது ஒரு இந்து ஆலய உலாத்தல். ஏழாம் ஜெயவர்மனின் Ta Prohm ஆலயத்தினைச் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு அடுத்து நானும் சுற்றுலா வழிகாட்டி டேவிட்டுமாக, எங்களோடு வந்த ருக் ருக் காரரோடு Ta Keo என்ற ஆலயம் நோக்கி எம் உலாத்தலை ஆரம்பித்தோம்.Ta Keo என்னும் ஆலயம் கி.பி 10ம் ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்கும் கி.பி 11 ஆம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்