ஏழு விளையாட்டு (சிவராத்திரி-2)

ஏழு விளையாட்டு (சிவராத்திரி-2)    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | February 19, 2007, 6:05 am

பதிவர்கள் எல்லாம் ஆறு விளையாட்டு விளையாடினர் அல்லவா, ஒரு காலத்தில்? இந்திரன் ஏழு விளையாட்டு விளையாடினான்!பெருமாள் கொடுத்த தியாகராஜரைப் போலவே, இன்னும் ஆறு தியாகராஜ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்