எஸ்தர் எனும் எழில் தேவதை !

எஸ்தர் எனும் எழில் தேவதை !    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 10, 2007, 1:30 pm

விவிலியத்திலுள்ள எஸ்தரின் கதை கவிதை வடிவில்…  1 0 சூசான் - தேசத்தைத் தலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு கவிதை