எவனோ ஒருவன் - திரைப்பார்வை

எவனோ ஒருவன் - திரைப்பார்வை    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | December 9, 2007, 4:52 am

'கல்லூரி' திரைப்படத்திற்கு போவதென்று முடிவாயிற்று. வழக்கமாக நான் திரைப்படங்களை வந்த புதிதில் பார்க்க விரும்புவதில்லை. அதன் ஆரவாரங்கள் அடங்கும் வரை காத்திருப்பேன். குடும்பத்தினரின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்