எழுத்துப் பிழை

எழுத்துப் பிழை    
ஆக்கம்: ரவிசங்கர் | September 22, 2010, 2:12 pm

விக்கியில் உழன்று உழன்று உலகமே ஒரு விக்கி உருண்டையாகி விட்டது. எழுத்துப் பிழைகள் எங்கு கண்ணில் பட்டாலும் திருத்தக் கை துடிக்கிறது இந்த எழுத்துப் பிழைகள் சொல்லும் செய்தி என்ன? குறிச்சொற்கள்: கிரந்தம், தமிழ், புதிர் இக்குறிச்சொற்களில் சிலவற்றைக் கொண்டிருக்கும் பிற இடுகைகள் ஸ்ரீ X சிறீ X சிரீ (9) புதிய எழுத்துக்களைப் பெற்றுக் கொள்வதால் தமிழ் வளருமா? (15) தனித்தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: