எழுத்துக்கலைபற்றி இவர்கள் - 21. மகாகவி பாரதியார்

எழுத்துக்கலைபற்றி இவர்கள் - 21. மகாகவி பாரதியார்    
ஆக்கம்: ve.sabanayagam | June 15, 2008, 3:35 am

1. தம்பி, உள்ளத்தில் உண்மை இருந்தால், கையில் எழுதுகோலை எடுத்துக் கொள், எழுது.2. கூடியவரை பேசுவது போலவே எழுதுவதுதான் உத்தமம் என்பது என்னுடைய கட்சி. எந்த விஷயம் எழுதினலும் சரி, ஒரு கதை அல்லது ஒரு தர்க்கம், ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு பத்திரிகை விஷயம் எது எழுதினாலும்,வார்த்தை, சொல்லுகிற மாதிரியாகவே அமைந்து விட்டால் நல்லது.3. பழக்கமில்லாத ஒரு விஷயத்தைக் குறித்து அதாவது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்