எழுத்துகலைபற்றி இவர்கள் - 22 . எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர்.

எழுத்துகலைபற்றி இவர்கள் - 22 . எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர்.    
ஆக்கம்: ve.sabanayagam | May 22, 2008, 2:07 am

1.நமக்கு எழுத வேண்டும் என, உள்ளூர ஒரு உணர்வு எழவேண்டும். அதுதான் கலை இலக்கியம் படைப்பதற்கான தொடக்கப்புள்ளி ஆகும். நமக்கு மட்டும் கேட்கக்கூடிய ஒரு விசித்திர சப்தம். வார்த்தைகளைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து அவற்றை வாக்கியங்களாகக் கோர்த்து எடுத்து, ஏதோ ஒரு விஷயத்தைச் சொல்லுவதற்கான ஒரு முயற்சி.2. 'நான் சொல்லுவதைக் கேள்' என உள்ளூர நம்மை ஒரு சக்தி உந்தித் தள்ளும். ஆக, இவ்வாறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்