எழுத்திலிருந்து ஒலிவடிவத்துக்கு (Text to Speech)

எழுத்திலிருந்து ஒலிவடிவத்துக்கு (Text to Speech)    
ஆக்கம்: Badri | November 29, 2009, 8:02 am

இரு வாரங்களுக்குமுன், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த 10-நாள் தொல்காப்பியப் பயிற்சி அரங்கின் இறுதி நாள் விழாவுக்குச் சென்றிருந்தேன். அதற்கு மறுநாள் பேரா. தெய்வ சுந்தரத்தின் அலுவலகம் சென்று, அவர்களது ஆராய்ச்சிகளைப் பார்வையிட்டேன்.கணினிவழியாக தமிழ்ச் சொற்களைப் பகுக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளார். ‘படித்துக்கொண்டிருந்தானா’ என்ற சொல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: