எளிதில் மரம் வளர்க்க சில உத்திகள்.

எளிதில் மரம் வளர்க்க சில உத்திகள்.    
ஆக்கம்: வின்சென்ட். | June 11, 2009, 6:03 pm

1970 களின் பிற்பகுதியில் என் தந்தை இளம் தேயிலை நாற்றுகளுக்கு மூங்கில் வகையை சார்ந்த கணு இடைவெளி அதிகமுள்ள “ஓடை” என்னும் துவாரமுள்ள குச்சியை வெட்டி அதனை நாற்றின் வேருக்கருகே வைத்து கோடை காலத்தில் நீரூற்றி காப்பாற்றியதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். நாள்பட அவை மக்கிவிடும் அதற்குள் செடி நன்கு வளர்ந்து விடும். பின்னாட்களில் நாங்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மிகுந்த பகுதியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்