எல்லா கதவையும்
திறந்து வைத்திருக்கிறாள் சிறுமி
வரைந்த வீட்டில்

எல்லா கதவையும் திறந்து வைத்திருக்கிறாள் சிறுமி வரைந்த வீட்டில்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | December 18, 2007, 7:21 pm

எல்லா கதவையும்திறந்து வைத்திருக்கிறாள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை