எலியாயிருத்தல்

எலியாயிருத்தல்    
ஆக்கம்: சன்னாசி | December 1, 2009, 1:42 am

எலியாயிருத்தல் -அலெக்ஸாந்தர் வாத் எலியாயிருத்தல். வயல் எலியாய். எனிலோர் தோட்ட எலியாய்- வீட்டில் வாழும் வகையா யல்ல. பயங்கர வீச்சத்தை வெளியேற்றுகிறான் மனிதன்! எங்கள் அனைவருக்கும் தெரியுமது - பறவைகள், நண்டுகள், எலிகள். அவன் கிளர்த்துவது குமட்டல் மற்றும் பயம். நடுக்கம். பனைமரப் பட்டையில் விஸ்தீரியாப் பூக்களை உண்ண, குளிர்ந்த, ஈர மண்ணில் கிழங்கு தோண்ட புத்தம்புது இரவடுத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்