எரியும் பிரபஞ்சம் தலையில் சுழல்கிறது

எரியும் பிரபஞ்சம் தலையில் சுழல்கிறது    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | September 9, 2008, 7:53 am

கடவுளைக் காண விரும்பும் அறிவியலும், காணாமல் போகக் கூடிய பிரபஞ்சமும் -ராஜன் குறை அறிவியல் என்றால் மனிதன் எதையும் அறிந்துகொள்ளாமல் விடக்கூடாதுதானே. இந்த பிரபஞ்சம் ஒன்று இருக்கிறது! எல்லையில்லாமல்!அது எப்படி துவங்கியிருக்கும் என யோசிக்க வேண்டாமா? கடவுள் படைத்தார் என்றோ, அது தான்தோன்றி என்றோ சொல்லிவிட்டு போக முடியுமா? எண்பது ஆண்டுகளாக ஆற்றலைப் பற்றிய புரிதல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்