எரியும் பனிக்காடு : தேயிலைத் தோட்டங்களின் கதை

எரியும் பனிக்காடு : தேயிலைத் தோட்டங்களின் கதை    
ஆக்கம்: மருதன் | March 11, 2009, 11:49 am

முதல் உலகப் போர் நடைபெற்றது கருப்பன், வள்ளி இருவருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்தியா பிரிட்டனின் காலனி தேசமாக இருப்பது தெரியாது. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தெரியாது. வங்கப் பிரிவினை தெரியாது. காந்தி தெரியாது. தென் ஆப்பிரிக்கப் போராட்டம் தெரியாது. சத்தியாகிரகம், ஒத்துழையாமை இயக்கம், ரவுலட் சட்டம், ஜாலியன்வாலாபாக், சைமன் கமிஷன், பகத் சிங், தண்டி யாத்திரை எதுவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்