எப்படியோ ஒரு வழி பிறக்கட்டுமே!

எப்படியோ ஒரு வழி பிறக்கட்டுமே!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | February 10, 2008, 8:02 am

//பணிவு இல்லாதவர் ஆணவத்துடன், தான் கொடுக்கிறோம் என்ற நினைப்புடனே, தனக்கு அடங்கியவருக்கு தருவது இடை நிலை தருமம் ஆகும். ஆங்கிலத்தில் இதை the beggar has no choices என்றும் சொல்வார்கள். பெறுபவன் கொடுப்பவனுக்குத் தகுதி இருக்கிறதா எனக்கவனித்துப் பின் பெறுவதுஅசாத்தியம். ஏதோ கிடைக்கிறதே என்று ஆண்டவனுக்கும் கொடுத்தவனுக்கும் நன்றி சொல்லி விட்டு செல்லுதல் இயற்கை. இந்த வகைதனை இடை நிலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்