எப்படிச் சொல்வேன் காதலை

எப்படிச் சொல்வேன் காதலை    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 9, 2007, 10:57 am

காலைக் கட்டிக் கொள்ளும் மழலையை விலக்கி விட்டு அலுவலகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை