என்று தணியும் இந்த மக்களின் கொடூர ரசனை :-(

என்று தணியும் இந்த மக்களின் கொடூர ரசனை :-(    
ஆக்கம்: கிரி | May 26, 2008, 1:24 pm

இந்த வீடியோ காட்சி மனிதர்கள் மிருகம் ஆகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதையே காட்டுகிறது. இனி வரும் காலங்களை நினைத்து பயமாக இருக்கிறது, இவர்களின் இந்த நிலை பின்னாளில் எங்கே சென்று முடியும் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஒன்று தெரிகிறது மனிதர்கள் மனிதாபிமானம் என்ற ஒன்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு நிகழ்படம்