என்னைச்சுற்றி - 1

என்னைச்சுற்றி - 1    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | March 14, 2007, 10:48 pm

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power - Abraham Lincoln. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு எங்களூர்ப்பத்திரிகையில் வந்த சொற்றொடர். -0- மாஹேர் அரார் பற்றிக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்