என்னை டென்சன் ஆக்கும் சில விசயங்கள்

என்னை டென்சன் ஆக்கும் சில விசயங்கள்    
ஆக்கம்: குசும்பன் | October 23, 2007, 6:13 am

ஒவ்வொருவருக்கு சில விசயங்கள் பிடிக்காது, அதை பார்த்தால் சுல் என்று கோவம் தலைக்கு ஏறும் அது போல் எனக்கு தலைக்கு ஏறும் சில ...1) டாக்டர் என் பெயர் ....வயது 26 கடந்த வருடம் திருமணம் ஆனது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்