என் பார்வையில் மலேசியா...5

என் பார்வையில் மலேசியா...5    
ஆக்கம்: godsgift | May 5, 2008, 2:16 am

கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகள் மலேசிய வாசம், முற்றுப்பெருகிறது..ஆம் இந்த மாத மத்தியில் இந்தியா திரும்பவிருப்பதால்,இந்த வாழ்க்கைபயணத்தில், பல சிறந்த பாடங்கள் கற்றுத்தந்த மலேசியாவிற்கும்,மக்களுக்கும் என் நன்றிகள்,இங்கு நான் கண்டவரை , அல்லது என் வரையில் எந்தவொரு கசப்பான் சம்பவங்கள் நிகழவில்லை, ஒரு சில சிறு சிறு விசயங்கள் தவிர, பல நல்ல நண்பர்களையும்,அறிவையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்