எதிரிக்கும் வரக் கூடாது ஈழத் தமிழனின் இன்றைய நிலை!

எதிரிக்கும் வரக் கூடாது ஈழத் தமிழனின் இன்றைய நிலை!    
ஆக்கம்: envazhi | June 12, 2009, 9:35 pm

எதிரிக்கும் வரக் கூடாது ஈழத் தமிழனின் இன்றைய நிலை! வெள்ளை பாஸ்பரஸ் கொன்ற உயிர்களின் வலி சில வெள்ளை நாடுகளுக்குப் புரியாமல் போகலாம். ரசாயனக் குண்டுகள் தின்ற மக்களின் குரலை ரஷ்யா உள்ளிட்ட கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் கண்டுகொள்ளாமல் போகலாம். அடிமை விலங்கை உடைக்கப் பாடுபட்ட ரணத்தை உணராத தலைமுறை இந்தியாவை ஆளலாம். ஆனால், புரட்சியின் அடையாளமாக உலகம் இன்று வரை நினைத்துப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »