எண்பதைத் தொடும் மனிதம் - நோம் சாம்ஸ்கி எனும் மனிதர்!

எண்பதைத் தொடும் மனிதம் - நோம் சாம்ஸ்கி எனும் மனிதர்!    
ஆக்கம்: நம்பி.பா. | November 27, 2008, 5:51 am

எண்பதைத் தொடும் மனிதம் - நோம் சாம்ஸ்கி எனும் மனிதர்!உங்களில் பலர் அறிந்திருக்கும் 'நோம் சாம்ஸ்கி' பற்றி நானறிந்ததை எனது பதிவில் எழுதவேண்டுமென்ற எண்ணத்தின் விளைவே இந்தப் பதிவு.நோம் சாம்ஸ்கி டிசம்பர் 7, 1928-இல் அமேரிக்கா பெனிசில்வேனியா மாநிலத்தின் பிலடெல்பியா நகரத்தில் பிறந்தவர். எழுபத்தொன்பதை முடித்து எண்பதைத் தொடும் இவரைப் பற்றி எழுத பக்கங்களல்ல, புத்தகங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்