எண்ணைக் கிணறு வெட்ட வகுப்புவாதப் பூதம் கிளம்பியது

எண்ணைக் கிணறு வெட்ட வகுப்புவாதப் பூதம் கிளம்பியது    
ஆக்கம்: கலையரசன் | April 18, 2009, 2:09 pm

“எனக்குத் தெரிந்த ஒரு ஈராக்கிய வாலிபர் பொலிஸ் படையில் புதிதாகச் சேர்ந்தபொழுது ஏதோ ஒரு அமெரிக்கத் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனமொன்று பயிற்சியளித்தது. பெரும்பாலான பயிற்சி நேரங்களை அந்த வாலிபர் ஜீப் வண்டி ஓட்டுவதிலும் ஆயுதங்களைக் கையாள்வதிலும் செலவிட்டார். பயிற்சி முடிந்த பின்பு ஒரு நாள் வேலைக்கு நியமித்துள்ளதாக அழைப்பு வந்தது. அவரிடம் ஒரு ஜீப்வண்டியைக் கொடுத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்