எட்டுனதும் எட்டாததும்

எட்டுனதும் எட்டாததும்    
ஆக்கம்: மங்கை | July 3, 2007, 2:16 am

மீண்டும் நான் தானுங்கோவ்....தலை எழுத்து தான்...என்ன பண்ண...இந்த செயின் ஆட்டத்த கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்து சொல்லுங்கப்பா...நமக்கே மேல் மாடி காலி.நாலு பேர் நம்மள...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)