எஞ்சினியரிங் கவுன்செலிங்

எஞ்சினியரிங் கவுன்செலிங்    
ஆக்கம்: Badri | June 18, 2007, 4:44 pm

1987-ல் ஐஐடி சென்னையில் எனக்கு கவுன்செலிங். கவுன்செலிங் என்றால் என்னவென்று சரியாகத் தெரியாது. அவர்கள் அனுப்பியிருந்த கடிதத்தில் கொஞ்சம் பயமுறுத்தியிருந்தார்கள். மொத்தம் ஏழோ எட்டோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி அனுபவம்