எங்கள் பாரத தேசமென்று தோள் கொட்டுவோம்!

எங்கள் பாரத தேசமென்று தோள் கொட்டுவோம்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | August 15, 2008, 2:00 am

வெள்ளிப் பனிமலையின் மீது உலவுவோம்ஆமாம், வெள்ளிப் பனை மலையின் மீது உலவாமல், நம்ம நாட்டு க்குள்ளே ஊடுருவும் அண்டை நாட்டு ஒற்றர்களை எப்படிக் கண்டு பிடிக்கிறதாம்???அடி மேலைக் கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்:கப்பல் விடறோமோ இல்லையோ, கப்பல் விடற சாக்கிலே ஒருத்தருக்கொருத்தர் கட்சிகள் சண்டை போட்டுக்கிறோமே??? அடிமேலைக் கடலில் கப்பல் விடறதா முக்கியம்??எங்கள் பாரத தேசமென்று தோள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் சமூகம்