ஊஊஊஊவ்! சோசலிசம்!! (SiCKO பற்றிய குறிப்பு)

ஊஊஊஊவ்! சோசலிசம்!! (SiCKO பற்றிய குறிப்பு)    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 27, 2007, 7:27 am

"அரச சேவை" மீதான வெறுப்புணர்வும் விமர்சனங்களும் நன்றாகப் பரவி இறுகிப்போயிருக்கும் காலம் இது.அரச சேவை என்றாலே சோம்பேறித்தனமும் படிநிலை அதிகாரங்களும் கொண்ட கையாலாகாத...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்