உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்களின் நினைவு நாள்!

உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்களின் நினைவு நாள்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | April 28, 2008, 4:57 am

தமிழ்த்தாத்தாவின் நினைவுநாளில் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம்! அன்னாரின் புகழைப் பற்றி பாரதி பாடிய பாடல் இதோ!"செம்பரிதி ஒளிபெற்றான் பைந்நறவுசுவை பெற்றுத் திகழ்ந்தது ஆங்கண்உம்பரெலாம் இறவாமை பெற்றனரென்றுஎவரேகொல் உவத்தல் செய்வார்?கும்பமுனி யெனத் தோன்றும் சாமிநாட்தப்புலவன் குறைவில் சீர்த்திபம்பலுறப் பெற்றனனேல், இதற்கென்கொல்பேருவகை படைக்கின்றீரே?அன்னியர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்