உள்ளாட்சிகள் நூலகங்களுக்குத் தரவேண்டிய பாக்கி

உள்ளாட்சிகள் நூலகங்களுக்குத் தரவேண்டிய பாக்கி    
ஆக்கம்: Badri | August 27, 2007, 11:15 am

ஒவ்வோர் உள்ளாட்சியும் - பஞ்சாயத், நகராட்சி, மாநகராட்சி - சொத்து வரி வசூலிக்கும்போது Library Cess எனும் நூலக வரியைச் சேர்த்து வசிக்கவேண்டும். இந்தப் பணத்தை பொது நூலகத்துறைக்கு அனுப்பவேண்டும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்