உள்ளம் உருகுதைய்யா! உன்னடி காண்கையிலே!

உள்ளம் உருகுதைய்யா! உன்னடி காண்கையிலே!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | September 11, 2007, 4:56 am

சென்னையில் மேகலா தியேட்டரில் பெரும்பாலும் எம்.ஜி.ஆர் படங்கள் மட்டுமே திரையிடப்படும்.ஆனால் எந்தப் படமானாலும் சரி, அன்றைய விளம்பரம், காட்சி இவை எல்லாம் தொடங்கும் முன்னர், ஒரு பாடல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இசை