உலகின் மிகப்பெரிய வண்டு

உலகின் மிகப்பெரிய வண்டு    
ஆக்கம்: பகீ | February 22, 2007, 9:39 am

உலகிலேயே மிகப்பெரிய வண்டு Goliathus cacicus எனப்படும் வண்டினம்தான். இது ஐவரி கோஸ்ரை (Ivory coast) இனை தாயகமாக கொண்டது. இதில் ஆண் வண்டுகள் 5 தொடக்கம் 10 சென்ரிமீற்றர் வரை நீளமானவை. பெண்வண்டுகள் பொதுவாக 7...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்