உலகின் மிகப் பெரும் பாம்பு

உலகின் மிகப் பெரும் பாம்பு    
ஆக்கம்: வெங்கட் | February 5, 2009, 3:00 pm

பரமபத சோபன படம் விளையாடியிருக்கிறீர்களா? சிறு வயதில் பாட்டி வைகுண்ட ஏகாதசியன்று தூங்காமல் விழித்திருக்க நாங்கள் அவருடன் பரமபதம் விளையாடியாக வேண்டும். அதில் வரும் அருகக்ஷன் என்ற மாபெரும் பாம்பு இன்னும் நினைவிலிருக்கிறது. விளையாடும்பொழுது மாத்திரம் இல்லாமல் மறுநாள் இரவிலும் தூங்காமல் விழித்திருக்கச் செய்யும் அந்த பாம்பு. இப்போதைக்கு உலகிலேயே பெரிய பாம்புகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்