உலகின் மிகச்சிறிய flash memory

உலகின் மிகச்சிறிய flash memory    
ஆக்கம்: பகீ | March 17, 2007, 9:21 am

உலகின் மிகச்சிறிய flash memory இனை Kingmax நிறுவனம் kingmax's USB 2.0 super stick எனும் பெயரில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மிகச்சிறிய flash memory ஆக ஒரு கிராம் நிறையினையே கொண்டது. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்