உலகின் மிக அழகிய Hub

உலகின் மிக அழகிய Hub    
ஆக்கம்: பகீ | February 23, 2007, 7:19 am

உலகின் மிக அழகிய Hub ஒன்றினை பிருத்தானிய நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்கியுள்ளது. இதில் நான்கு USP ports, 2 firewire port, 1 சிறிய காற்றாடி மற்றும் ஒரு சிறிய மின்விளக்கும் உண்டு. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி