உலக வரைபடத்தில் சில புதிய நாடுகள்

உலக வரைபடத்தில் சில புதிய நாடுகள்    
ஆக்கம்: ஆதித்தன் | January 5, 2008, 2:39 pm

1990 ம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை உலக பந்தில் 33 புதிய நாடுகள் உருவாகியுள்ளன.1991 ம் ஆண்டு சோவியத் ரஷ்யாவின் உடைவுடன் 15 நாடுகள் புதிதாய் உலகில் பிறப்பெடுத்தன.1.ஆர்மெனியா (Armenia )2.அசெர்பைஜான் (Azerbaijan )3.பயிலொரஷ் (Belarus )4.எஸ்ரொனியா (Estonia )5.ஜோர்ஜியா (Georgia )6.கசகஸ்தான் (Kazakhstan)7.கிர்கிஸ்தான் (Kyrgyzstan )8.லற்வியா (Latvia )9.லிதுவேனியா(Lithuania )10.மோல்டொவா (Moldova )11.ரஷ்யா (Russia )12.ரஜிகிஸ்தான் (Tajikistan)13.ரேர்க்மெனிஸ்தான் (Turkmenistan )14.உக்ரேய்ன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்