உரையாடல்களைப் பதிவுசெய்ய

உரையாடல்களைப் பதிவுசெய்ய    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | April 12, 2007, 3:42 am

உரையாடல்களை ஸ்கைப்பில் செய்யும் போது பதிவு செய்ய இம்முறையும் உதவும் அவர்கள் தரும் மேலதிக வசதிகள்Call Recording to MP3Skype Call...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி