உயிர் எழுத்து - இதழ் அறிமுகம்

உயிர் எழுத்து - இதழ் அறிமுகம்    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | August 17, 2007, 10:43 am

சி.சு.செல்லப்பா ஆரம்பித்த 'எழுத்து' முதல் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஞானக்கூத்தன் உள்ளிட்டோர் நிறுவிய 'கசடதபற' முதலான இதழ்கள் நவீன தமிழிலக்கிய பரப்பில் ஒரு இயக்கமாகவே தீவிரமாக இயங்கிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம் ஊடகம்