உயர்மதிநுட்பம் உள்ள ஆண்கள் சிறப்பான வளமுள்ள விந்துகளை உருவாக்குகின்றனர்.

உயர்மதிநுட்பம் உள்ள ஆண்கள் சிறப்பான வளமுள்ள விந்துகளை உருவாக்குகின்றனர...    
ஆக்கம்: kuruvikal | December 5, 2008, 11:25 pm

மதிநுட்பம் நிறைந்த ஆண்கள் சிறப்பான வளமுள்ள (விரைவாக நீந்திச் செல்லக் கூடிய) விந்துகளை உருவாக்குகின்றனர் என்று பிரித்தானிய ஆய்வாளர்கள் முன்னைய வியட்நாம் போரில் பணியாற்றிய அமெரிக்கப் படைவீரர்கள் உட்பட 425 பேர் மத்தியில் நடத்திய ஆய்வில் இருந்து கண்டறிந்துள்ளனர்.இவ்விரண்டு இயல்புகளையும் (மதிநுட்பம் மற்றும் விந்தின் தரம்) தீர்மானிப்பதில் பொதுவான மரபணு அலகுகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நலவாழ்வு