உபுண்டு Feisty யின் VCD பிரச்சினை - தற்காலிகத் தீர்வு

உபுண்டு Feisty யின் VCD பிரச்சினை - தற்காலிகத் தீர்வு    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | May 28, 2007, 4:05 pm

வாங்குகின்ற திருட்டு வட்டுக்களை போட்டுப் பார்க்க முடியாவிட்டால் அது ஒரு கணினியா?உபுண்டுவின் அண்மைய பதிப்பு வெளிவந்த நாள் தொட்டு இது ஒரு பிரச்சினையாகவே இருந்தது. VCD வேலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி