உபுண்டு 9.04

உபுண்டு 9.04    
ஆக்கம்: டெ. ரெங்கராசு | March 30, 2009, 8:56 pm

ஜோன்டி ஜெக்போல் (Jaunty Jackalope)எனப்பெயரிடப்பட்ட உபுண்டு 9.04 பதிப்பு 2009 ஏப்ரல் 23 ஆம் நாள் வெளியிடப்படவு ள்ளது. குறைந்தளவு தொடக்க நேரம் கொண்டதாக இதனை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இது கனொனிகல் நிறுவனத்தின் பத்தாவது உபுண்டு வெளியீடாகும். தற்போது அல்பா நிலையைத் தாண்டி பீட்டா நிலையில் உள்ளது. உபுண்டு 9.04 பதிப்பிற்கான முழு நேரத் திட்டம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 20, 2008 - அல்பா 1...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி