உன்னை மறந்து விட்டேன்

உன்னை மறந்து விட்டேன்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 21, 2007, 7:44 am

நான் மறந்து விட்டேன் நீ தான் நம்புவதில்லை. ஆழ்துயில் கனவுகளுக்கு அப்பால் அலையும் நினைவுப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை