உன் பொன்னடிப்பாத மண்ணடிச் சுவட்டில்…

உன் பொன்னடிப்பாத மண்ணடிச் சுவட்டில்…    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 26, 2007, 4:18 am

  பல்லவி ஒரு ஆச்சரியம் மெல்ல பூச்சொரியும் இது காதல் வெல்லும் காலம் உன் உதடுகளில் மெல்ல உயிர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை