உன் புன்னகை

உன் புன்னகை    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 1, 2007, 8:10 am

  ஒரு பரவச தேசத்தின் பளிங்கு மாளிகை போல் பரிசுத்தமானது உன் புன்னகை. அது இரவை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை