உதவும் கைகளும், கால்களும்

உதவும் கைகளும், கால்களும்    
ஆக்கம்: Chellamuthu Kuppusamy | August 9, 2007, 11:30 pm

- செல்லமுத்து குப்புசாமி பிறப்பதற்கும், செத்துப் போவதற்கும் இயையே மனிதனுக்கு எத்தனை போராட்டங்கள், இலக்குகள், தோல்விகள், தற்காலிகமானதும், நிரந்தரமனாதுமான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் நபர்கள்