உதயம், மதியம், அஸ்தமம், ராத்திரி

உதயம், மதியம், அஸ்தமம், ராத்திரி    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் [GK] | March 13, 2007, 3:57 am

பொழுதுகளை குறிப்பிட்டுச் சொல்ல இன்னும் பேச்சு வழக்கிலும், எழுத்து நடையிலும் வேற்று மொழிச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். குறிப்பாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்