உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார்

உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார்    
ஆக்கம்: ஜெஸிலா | June 12, 2007, 12:47 pm

எல்லா துறையிலும், எல்லா விஷயங்களுக்காக பாராட்டி விருதுக் கொடுத்துக்கிட்டேதான் இருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்து ஊக்கவிச்சாத்தான் அவங்க அங்கீகரிக்கப்படுறாங்கன்னு இன்னும் சிறப்பா செய்ய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் உலகம் பணி