உணவு பொருட்களில் சேர்க்கப்படும் கலப்பட பொருட்கள் எவை

உணவு பொருட்களில் சேர்க்கப்படும் கலப்பட பொருட்கள் எவை    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | October 8, 2008, 11:28 am

ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய உணவு கழகத்தின் (National Institute of Nutrition) பல பணிகளில் ஒரு பணி, பல கடைகளில் மற்றும் உணவகங்களில் (Hotels) விற்பனையாகும் உணவுப்பொருட்களை சோதித்து அதில் கலப்படம் (Adulteration) இருக்கிறதா என்றும் சரியாக பதப்படுத்தப்படாமல் அவை கெட்டு போய் உள்ளனவா என்றும் சோதிப்பது. கலப்படம் இல்லாத மற்றும் சரியாக பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பொருட்களே சாப்பிட தகுதியானவை அவ்வாறு சோதனைக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு நலவாழ்வு

உணவு பொருட்களில் சேர்க்கப்படும் கலப்பட பொருட்கள் எவை    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | October 2, 2008, 6:48 pm

ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய உணவு கழகத்தின் (National Institute of Nutrition) பல பணிகளில் ஒரு பணி, பல கடைகளில் மற்றும் உணவகங்களில் (Hotels) விற்பனையாகும் உணவுப்பொருட்களை சோதித்து அதில் கலப்படம் (Adulteration) இருக்கிறதா என்றும் சரியாக பதப்படுத்தப்படாமல் அவை கெட்டு போய் உள்ளனவா என்றும் சோதிப்பது. கலப்படம் இல்லாத மற்றும் சரியாக பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பொருட்களே சாப்பிட தகுதியானவை அவ்வாறு சோதனைக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு நலவாழ்வு