உங்கள் interner explorer ல் மேலதிக வசதிகளைப் பெற

உங்கள் interner explorer ல் மேலதிக வசதிகளைப் பெற    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | January 6, 2008, 6:26 am

கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைப்பினூடாக சென்று சிறு add-0n ஐ நிறுவுங்கள் இதில் கிடைக்க கூடிய வசதிகள்Spell Check,Inline Search, Super Drag Drop, Crash Recovery,Proxy Switcher, Mouse Gesture, Tab History Browser, Web Accelerator, User Agent Switcher, Webpage Capturer, AD Blocker, Flash Block, Greasemonkey like User Scripts platformமேலதிக தகவல்;-...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் கணினி நுட்பம்